Välkommen till Scouthemmet Metsakodu
 

Scouthemmet Metsakodu

Kontakt information

Peep Vörno

Tel. 0515-30536

Mobil. 0708-643520

Email. peep@telia.com
Scouthemmet Metsakodu

Tel. 070-6341764

         0515-762 060

Scouthemmet Metsakodu är beläget i Utvägstorp i Sverige och ägs av den Estniska Scoutledar
föreningen.

•Med 24 stugor har Metsakodu 80 sovplatser inomhus och plats för 400 tältande.

•Under årens lopp har Metsakodu vuxit till en av de populäraste lägergårdarna
i Västergötland och besöks flitigt av scouter, skolor, kyrkoungdom och även grupper från Estland. Här har anordnats sammankomster, läger, kurser, konfirmationsläger midsommarfester m.m. Antalet besökare under de gångna åren beräknas till närmare ¼ miljon.

•Om intresse finns för att nyttja Metsakodu så finns all information du behöver på
den här websiten.